ทั่วไป

เทคนิคมือใหม่หัดเชื่อม เชื่อมมันส์ไม่มีสะดุด

การเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต้องใช้วิธีการอาร์ก คือ ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานหลอมเป็นแนวเชื่อมอย่างต่อเนื่อง ช่างเชื่อมจะต้องมีทักษะการเริ่มต้นอาร์กในการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นอาร์ก มี 2 วิธี คือ วิธีเคาะ  การถือลวดเชื่อมให้อยู่ในตําแหน่งตั้งฉากกับชิ้นงาน แล้วกดลวดเชื่อมลงไปเคาะ หรือแตะบนแผ่นเหล็กเบา ๆ แล้วรีบยกขึ้นโดยเร็วเมื่อเกิดการอาร์กให้ลวดเชื่อมเคลื่อนไปข้างหน้า ประมาณ 2-3 มม. ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง วิธีขีด  ถือลวดเชื่อมในลักษณะเอียงไปตามแนวที่จะเชื่อม ตวัดลวดเชื่อมให้ปลายแตะกับชิ้นงานแล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการอาร์กแล้วต้องให้ระยะอาร์กถูกต้อง โดยลดระยะอาร์ก ลงอย่างช้า ๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ลวดเชื่อม EVEREST @2Sonline

วิธีเลือกเลือดช่วงให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

วิธีเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

ลวดเชื่อม เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานเชื่อม ซึ่งการเลือกลวดเชื่อมนั้น ต้องคำนึงพิจารณาถึงลักษณะงานที่จะจัดทำ และลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ ดังนั้นการเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะกับการใช้งานและชิ้นงานมีความสำคัญมาก โดยวันนี้มีวิธีเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ให้คงทน แข็งแรง และปลอดภัย ง่ายๆ 3 วิธี ดังนี้ 1. เลือกลวดเชื่อมให้ตรงกับชนิดของเหล็ก และชนิดของชิ้นงาน : ก่อนการเลือกลวดเชื่อม สิ่งแรกที่ควรรู้ คือ สารประกอบของโลหะหรือชิ้นงาน เพราะหากคุณต้องการให้งานเชื่อมของคุณมีความแข็งแรงและทนทาน คุณต้องเลือกลวดเชื่อมกับชิ้นงานให้ตรงกัน หรือเลือกให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2. ตรวจสอบความหนาของชิ้นงาน เพื่อเลือกขนาดลวดเชื่อมให้เหมาะสม :  หากเหล็กหนาจำเป็นต้องใช้ลวดเชื่อมที่มีความเหนียวสูง ชนิดไฮโดรเจนต่ำ เพื่อกันไม่ให้งานเชื่อมแตกร้าว    3. ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเชื่อม เพื่อกำจัดสนิม และช่วยป้องกันการสึกกร่อน : อย่าลืมกำจัดเปลือกสนิมเหล็กสนิม ความชื้น สี และไขมันออกทุกครั้งก่อนลงมือปฎิบัติ เพราะการทำความสะอาดชิ้นงานจะช่วยป้องกันการสึกกร่อน และยังทำให้คุณทำงานเชื่อมได้ไวยิ่งขึ้น ☆☆☆☆☆ 5/5 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าทาง inbox เพจ Facebook : ลวดเชื่อม Everest …

วิธีเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน Read More »

ใช้งานให้ปลอยภัย ตัดยังไงใบไม่แตก

ตัดเหล็กอย่างปลอดภัย หินเจียรลูกหมู

เครื่องเจียร หรือบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องลูกหมู เครื่องเจียรคนละแบบกับเครื่องเจียรระไน เครื่องเจียรก็คือเครื่องที่ใช้เจียรหรือตัด ระบบการทำงานคือหมุนหลายรอบต่อนาที เวลาใช้งานต้องใช้โดยให้ตัวเครื่องตั้งฉากซึ่งคนที่ใช้ไม่เป็นหรือไม่เชี่ยวชาญ หากใช้งานแบบไม่ระมัดระวัง จะเกิดอันตรายมาก เครื่องเจียรเป็นเครื่องที่สามารถจับและพกพาไปไหนก็ได้ จะใช้งานต้องให้เครื่องเจียรปรับมุมให้พอดีกับวัสดุ วัสดุนั้นอยู่กับที่ ส่วนเครื่องเจียระไนลักษณะเป็นเครื่องที่อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายตามการใช้งาน แต่ต้องเคลื่อนตัววัสดุแทน โดยวันนี้ได้สรุปขั้นตอนการเตรียมตัว เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ทำงานไว ไม่ต้องกลัวใบแตก ดังนี้ – ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง ขณะถอดเปลี่ยนหรือประกอบใบไฟเบอร์ เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องลูกหมู – การประกอบใบตัดเข้ากับเครื่องลูกหมู สามารถประกอบโดยใช้ด้านใดของแผ่นอยู่ด้านในก็ได้เหมือนกัน โดยการล็อคแผ่นเข้ากับเครื่องลูกหมูให้ล็อคแค่พอตึง ๆ มือพอ ไม่ต้องขันให้แน่นมากไปก็เพียงพอที่จะทำให้แผ่นใบตัดไม่ส่าย ปลอดภัย – จับเครื่องให้มั่นคง การจัดท่าในการใช้งานเครื่องลูกหมู จับเครื่องลูกหมูด้วยสองมือ ข้างหนึ่งจับหัวฝั่งใบตัดให้มั่นคง ส่วนมืออีกข้างจับปลายท้ายเครื่องลูกหมู โดยหากเป็นชนิดมีสายไฟ ให้เดินสายไฟพาดผ่านหัวไหล่เพื่อไม่ให้สายไฟแกว่งไปมาขณะทำการตัดเหล็ก – อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องการตัด ตั้งแนวการตัดให้ดี เป็นเส้นตรงตลอดทั้งรอย เพราะหางตัดรอยเข๋ หรือเอียงไปมา อาจเสี่ยงต่อการที่ใบจะเกิดการบิดเบี้ยวทำให้ใบแตกได้การกดใบตัดให้ค่อย ๆ กดลงเบา ๆ เป็นระยะ ๆ ไม่กระแทกหรือเคาะใบตัดรุนแรง เพราะจะทำให้ใบตัดบิ่นเสียหายได้ไว และยังเสี่ยงต่อการทำให้ใบแตกได้เช่นกัน – สวมถุงมือ …

ตัดเหล็กอย่างปลอดภัย หินเจียรลูกหมู Read More »

หน้าที่ของฟลักซ์ ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ คือลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับเติมลงในแนวเชื่อม ซึ่งจะผลิตออกมาเป็นเส้นลวดหรือมีทั้งลวดเปลือยและสารพอกหุ้ม หน้าที่ของฟลักซ์หรือสารพอกหุ้ม (Flux Function) ฟลักซ์ที่หุ้มแกนลวดมีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของเนื้อโลหะเชื่อม โดยสามารถสรุปหน้าที่ของฟลักซ์ได้ ดังนี้  – เป็นฉนวนไฟฟ้า ที่อาศัยเครื่องเชื่อมเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสเชื่อม โดยเครื่องเชื่อมนี้จะทำ หน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมแล้วไหลต่อไปยังลวดเชื่อมและชิ้นงานเพื่อให้เกิดการอาร์กขึ้นขณะเชื่อม  – ควบคุมการอาร์กให้สม่ำเสมอ เพื่อให้แนวเชื่อมเกิดคุณภาพและความคงที่ตลอดความยาวของแนวเชื่อม ดังนั้นการอาร์กและลำของการอาร์กไม่ควรเฉออกไปจากจุดศูนย์กลาง และอยู่ในแกนของลวดเชื่อม – เป็นแก๊สปกคลุมบริเวณอาร์ก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำโลหะที่หยดจากปลายลวดเชื่อมและยังปกคลุมโลหะบ่อหลอมละลายแนวเชื่อมจนกลายเป็นของแข็ง แก๊สปกคลุมและไอระเหยที่เกิดจากฟลักซ์ยังมีผลต่อการอาร์ก สะเก็ดเชื่อม และการซึมลึกของแนวเชื่อมอีกด้วย – เป็นสแลกปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อโลหะหลอมละลาย และให้โลหะเนื้อแนวเชื่อมเย็นตัวช้า เพื่อให้การอาร์กไม่เป็นรูและไม่ก่อให้เกิดสนิม ทําปฏิกิริยา 🛒 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อทาง inbox เพจ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ Line : @2sonline Facebook : ลวดเชื่อม Everest www.2sonline.net

วิธีการชำระเงิน ผ่าน Bill Payment

ขั้นตอนที่ 1 เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคารที่ท่านใช้ และกดปุ่มแสกน QRcode ขั้นตอนที่ 2 แสกน QRcode หรือ Barcode ที่ท่านได้รับ  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบยอดชำระ และกดต่อไป ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันยอดการชำระเงิน และกดต่อไป ขั้นตอนที่ 5 กรอกรหัส PIN code ของท่าน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ขั้นตอนที่ 6 ชำระบิลผ่าน Bill payment เรียบร้อย

วัตถุดิบ ใบตัดเหล็ก ใบเจียร

ใบตัด ใบเจียรเหล็กในปัจจุบัน เป็นวัสดุที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีราคาและคุณภาพให้ผู้ใช้งานได้เลือกเป็นจำนวนมาก บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหินหรือวัสดุที่นำมาผลิตเป็นใบตัด ใบเจียรเหล็ก สแตนเลสให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อะลูมิเนียมออกไซด์ (A) เป็นวัสดุขัดที่ใช้ในการตัดและเจียร ทำมาจากแร่บอกไซต์ซึ่งหลอมละลายแล้วทำให้เย็นลงเพื่อสร้างเม็ดขัด (บอกไซต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3.xH2O) เกิดจากการผุพังทำลายโดยธรรมชาติของหินที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ แร่ชนิดนี้นำมาใช้ถลุงเอาโลหะอะลูมิเนียม) ใบตัดอลูมิเนียมออกไซด์เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถรอบด้าน และมักใช้สำหรับการตัดและเจียรวัสดุหลายประเภท รวมถึงเหล็ก สแตนเลส และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียมและทองเหลือง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้กับไม้และพลาสติก อะลูมิเนียมออกไซด์ขึ้นชื่อในด้านความเหนียวและความทนทาน นอกจากนี้ยังมีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปในระหว่างการใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้แผ่นตัด เจียรเสื่อมสภาพหรือเสียหายก่อนเวลาอันควร อะลูมิเนียมออกไซด์สีขาว (WA) เป็นวัสดุขัดผิวสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งทำขึ้นโดยการหลอมรวมไบเออร์อลูมินาและสารเติมแต่งอื่นๆ ภายใต้ความร้อนและความดันสูง ใบตัดที่ทำจากอลูมิเนียมออกไซด์สีขาวนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเร็วในการตัดที่สูงและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมกับโลหะแข็ง รวมถึงเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าคาร์บอน นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปสำหรับการตัดและขึ้นรูปเซรามิก แก้ว และวัสดุที่เปราะบางอื่นๆ อะลูมิเนียมออกไซด์สีขาวเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอ นอกจากนี้ยังมีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปในระหว่างการใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้แผ่นดิสก์เสื่อมสภาพหรือเสียหายก่อนเวลาอันควร ซิลิกอนคาร์ไบด์ (C) สีดำทำมาจากส่วนผสมของทรายซิลิกาและปิโตรเลียมโค้ก ซึ่งถูกทำให้ร้อนในเตาต้านทานไฟฟ้าจนถึงอุณหภูมิสูง ใบตัดที่ทำจากซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำขึ้นชื่อเรื่องความแข็ง ความทนทาน และความทนทานต่อการสึกหรอ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับงานตัดและเจียรในอุตสาหกรรมโลหะ รวมถึงการตัดผ่านเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน และโลหะแข็งอื่นๆ เมื่อเทียบกับวัสดุขัดประเภทอื่นๆ ซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำมีความเร็วในการตัดสูงกว่าและอายุการใช้งานยาวนานกว่า อย่างไรก็ตามอาจทำให้เกิดฝุ่นและเศษขยะมากขึ้นระหว่างการใช้งาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมเมื่อใช้ใบตัดที่ทำจากซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำหรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว (GC) เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงซึ่งทำขึ้นโดยการหลอมรวมซิลิกาและปิโตรเลียมโค้กกับเกลือเล็กน้อย แล้วเติมลงในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง ใบตัดที่ทำจากซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียวเป็นที่รู้จักในด้านความแข็ง …

วัตถุดิบ ใบตัดเหล็ก ใบเจียร Read More »

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วันที่ 19 เมษายน 2566)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ผ่านไปด้วยดี บริษัทขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

Scroll to Top