วิธีการชำระเงิน ผ่าน Bill Payment

วิธีการชำระผ่าน Billpayment
Bill payment 1

ขั้นตอนที่ 1

เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคารที่ท่านใช้ และกดปุ่มแสกน QRcode

Bill payment 2

ขั้นตอนที่ 2

แสกน QRcode หรือ Barcode ที่ท่านได้รับ 

Bill payment 3

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบยอดชำระ และกดต่อไป

Bill payment 4

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันยอดการชำระเงิน และกดต่อไป

Bill payment 5

ขั้นตอนที่ 5

กรอกรหัส PIN code ของท่าน เพื่อยืนยันการชำระเงิน

Bill payment 6

ขั้นตอนที่ 6

ชำระบิลผ่าน Bill payment เรียบร้อย

Ending Banner
Scroll to Top