เทคนิคมือใหม่หัดเชื่อม เชื่อมมันส์ไม่มีสะดุด

เทคนิคมือใหม่หัดเชื่อม เชื่อมมันส์ไม่มีสดุด
การเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต้องใช้วิธีการอาร์ก คือ ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานหลอมเป็นแนวเชื่อมอย่างต่อเนื่อง ช่างเชื่อมจะต้องมีทักษะการเริ่มต้นอาร์กในการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นอาร์ก มี 2 วิธี คือ
วิธีเคาะ 

การถือลวดเชื่อมให้อยู่ในตําแหน่งตั้งฉากกับชิ้นงาน แล้วกดลวดเชื่อมลงไปเคาะ หรือแตะบนแผ่นเหล็กเบา ๆ แล้วรีบยกขึ้นโดยเร็วเมื่อเกิดการอาร์กให้ลวดเชื่อมเคลื่อนไปข้างหน้า ประมาณ 2-3 มม. ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

วิธีขีด 
ถือลวดเชื่อมในลักษณะเอียงไปตามแนวที่จะเชื่อม ตวัดลวดเชื่อมให้ปลายแตะกับชิ้นงานแล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการอาร์กแล้วต้องให้ระยะอาร์กถูกต้อง โดยลดระยะอาร์ก ลงอย่างช้า ๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

ลวดเชื่อม Everest
Ending Banner
Scroll to Top