หน้าที่ของฟลักซ์ ลวดเชื่อม

หน้าที่ของฟลักซ์

ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ คือลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับเติมลงในแนวเชื่อม ซึ่งจะผลิตออกมาเป็นเส้นลวดหรือมีทั้งลวดเปลือยและสารพอกหุ้ม หน้าที่ของฟลักซ์หรือสารพอกหุ้ม (Flux Function) ฟลักซ์ที่หุ้มแกนลวดมีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของเนื้อโลหะเชื่อม โดยสามารถสรุปหน้าที่ของฟลักซ์ได้ ดังนี้ 

เป็นฉนวนไฟฟ้า

– เป็นฉนวนไฟฟ้า ที่อาศัยเครื่องเชื่อมเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสเชื่อม โดยเครื่องเชื่อมนี้จะทำ หน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมแล้วไหลต่อไปยังลวดเชื่อมและชิ้นงานเพื่อให้เกิดการอาร์กขึ้นขณะเชื่อม 

ควบคุมการอาร์กให้สม่ำเสมอ

– ควบคุมการอาร์กให้สม่ำเสมอ เพื่อให้แนวเชื่อมเกิดคุณภาพและความคงที่ตลอดความยาวของแนวเชื่อม ดังนั้นการอาร์กและลำของการอาร์กไม่ควรเฉออกไปจากจุดศูนย์กลาง และอยู่ในแกนของลวดเชื่อม

เป็นแก๊สปกคลุมบริเวณอาร์ก

– เป็นแก๊สปกคลุมบริเวณอาร์ก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำโลหะที่หยดจากปลายลวดเชื่อมและยังปกคลุมโลหะบ่อหลอมละลายแนวเชื่อมจนกลายเป็นของแข็ง แก๊สปกคลุมและไอระเหยที่เกิดจากฟลักซ์ยังมีผลต่อการอาร์ก สะเก็ดเชื่อม และการซึมลึกของแนวเชื่อมอีกด้วย

เป็นสแลกปกคลุมบริเวณอาร์ก

– เป็นสแลกปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อโลหะหลอมละลาย และให้โลหะเนื้อแนวเชื่อมเย็นตัวช้า เพื่อให้การอาร์กไม่เป็นรูและไม่ก่อให้เกิดสนิม ทําปฏิกิริยา

ลวดเชื่อม Everest
🛒 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อทาง inbox เพจ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ
Ending Banner
Scroll to Top