thanyathep

เทคนิคมือใหม่หัดเชื่อม เชื่อมมันส์ไม่มีสะดุด

การเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต้องใช้วิธีการอาร์ก คือ ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานหลอมเป็นแนวเชื่อมอย่างต่อเนื่อง ช่างเชื่อมจะต้องมีทักษะการเริ่มต้นอาร์กในการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นอาร์ก มี 2 วิธี คือ วิธีเคาะ  การถือลวดเชื่อมให้อยู่ในตําแหน่งตั้งฉากกับชิ้นงาน แล้วกดลวดเชื่อมลงไปเคาะ หรือแตะบนแผ่นเหล็กเบา ๆ แล้วรีบยกขึ้นโดยเร็วเมื่อเกิดการอาร์กให้ลวดเชื่อมเคลื่อนไปข้างหน้า ประมาณ 2-3 มม. ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง วิธีขีด  ถือลวดเชื่อมในลักษณะเอียงไปตามแนวที่จะเชื่อม ตวัดลวดเชื่อมให้ปลายแตะกับชิ้นงานแล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการอาร์กแล้วต้องให้ระยะอาร์กถูกต้อง โดยลดระยะอาร์ก ลงอย่างช้า ๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ลวดเชื่อม EVEREST @2Sonline

วิธีเลือกเลือดช่วงให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

วิธีเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

ลวดเชื่อม เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานเชื่อม ซึ่งการเลือกลวดเชื่อมนั้น ต้องคำนึงพิจารณาถึงลักษณะงานที่จะจัดทำ และลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ ดังนั้นการเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะกับการใช้งานและชิ้นงานมีความสำคัญมาก โดยวันนี้มีวิธีเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ให้คงทน แข็งแรง และปลอดภัย ง่ายๆ 3 วิธี ดังนี้ 1. เลือกลวดเชื่อมให้ตรงกับชนิดของเหล็ก และชนิดของชิ้นงาน : ก่อนการเลือกลวดเชื่อม สิ่งแรกที่ควรรู้ คือ สารประกอบของโลหะหรือชิ้นงาน เพราะหากคุณต้องการให้งานเชื่อมของคุณมีความแข็งแรงและทนทาน คุณต้องเลือกลวดเชื่อมกับชิ้นงานให้ตรงกัน หรือเลือกให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2. ตรวจสอบความหนาของชิ้นงาน เพื่อเลือกขนาดลวดเชื่อมให้เหมาะสม :  หากเหล็กหนาจำเป็นต้องใช้ลวดเชื่อมที่มีความเหนียวสูง ชนิดไฮโดรเจนต่ำ เพื่อกันไม่ให้งานเชื่อมแตกร้าว    3. ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเชื่อม เพื่อกำจัดสนิม และช่วยป้องกันการสึกกร่อน : อย่าลืมกำจัดเปลือกสนิมเหล็กสนิม ความชื้น สี และไขมันออกทุกครั้งก่อนลงมือปฎิบัติ เพราะการทำความสะอาดชิ้นงานจะช่วยป้องกันการสึกกร่อน และยังทำให้คุณทำงานเชื่อมได้ไวยิ่งขึ้น ☆☆☆☆☆ 5/5 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าทาง inbox เพจ Facebook : ลวดเชื่อม Everest …

วิธีเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน Read More »

หน้าที่ของฟลักซ์ ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ คือลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับเติมลงในแนวเชื่อม ซึ่งจะผลิตออกมาเป็นเส้นลวดหรือมีทั้งลวดเปลือยและสารพอกหุ้ม หน้าที่ของฟลักซ์หรือสารพอกหุ้ม (Flux Function) ฟลักซ์ที่หุ้มแกนลวดมีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของเนื้อโลหะเชื่อม โดยสามารถสรุปหน้าที่ของฟลักซ์ได้ ดังนี้  – เป็นฉนวนไฟฟ้า ที่อาศัยเครื่องเชื่อมเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสเชื่อม โดยเครื่องเชื่อมนี้จะทำ หน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมแล้วไหลต่อไปยังลวดเชื่อมและชิ้นงานเพื่อให้เกิดการอาร์กขึ้นขณะเชื่อม  – ควบคุมการอาร์กให้สม่ำเสมอ เพื่อให้แนวเชื่อมเกิดคุณภาพและความคงที่ตลอดความยาวของแนวเชื่อม ดังนั้นการอาร์กและลำของการอาร์กไม่ควรเฉออกไปจากจุดศูนย์กลาง และอยู่ในแกนของลวดเชื่อม – เป็นแก๊สปกคลุมบริเวณอาร์ก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำโลหะที่หยดจากปลายลวดเชื่อมและยังปกคลุมโลหะบ่อหลอมละลายแนวเชื่อมจนกลายเป็นของแข็ง แก๊สปกคลุมและไอระเหยที่เกิดจากฟลักซ์ยังมีผลต่อการอาร์ก สะเก็ดเชื่อม และการซึมลึกของแนวเชื่อมอีกด้วย – เป็นสแลกปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อโลหะหลอมละลาย และให้โลหะเนื้อแนวเชื่อมเย็นตัวช้า เพื่อให้การอาร์กไม่เป็นรูและไม่ก่อให้เกิดสนิม ทําปฏิกิริยา 🛒 สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อทาง inbox เพจ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ Line : @2sonline Facebook : ลวดเชื่อม Everest www.2sonline.net

Scroll to Top