ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์มติดต่อ


บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ (รีจัส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ 02-0883618
เลขานุการบริษัท
Email : pornnica@ss.co.th