บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 4,800 แพ็ค ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ผ่านตัวแทนจากจังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส่งมอบให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าไปแจกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อไป

Scroll to Top