2 เอส กรุ๊ป และชุมชนโนนหมัน (จ.นครราชสีมา) ร่วมกันบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยร่วมกับ 2 เอส กรุ๊ป และชุมชนโนนหมัน (จ.นครราชสีมา) ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ บริษัท นีสเทิร์น สตีล จำกัด มีผู้ประสงค์บริจาคทั้งหมด 75 ราย ได้โลหิต 48 ราย ( 19,200 CC )เพื่อร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทย ในการจัดหาโลหิตเพื่อนำมาช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ

Scroll to Top