บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศล

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โครงการแรลลี่จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โคราช-ชัยภูมิ “ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ” ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

(ไฮไลท์กิจกรรม)
-ปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน
-สร้างฝายชะลอน้ำที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน
-ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าที่มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

Scroll to Top