ท่อกลมดำ_th
ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
นิ้ว
O.D.
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.2
4
4.5
6
1/2″
21.7
3.6
4.5
5.2
5.8 *
6.6
7.0
7.8
217
3/4″
27.2
4.6
5.7
6.7
7.4
8.4 *
9.1
10.0
11.3
217
1″
34.0
5.8
7.2
8.5
9.4
10.8 *
11.6
12.9
14.5
17.7
169
1.1/4″
42.7
7.3
9.1
10.9
12.0
13.7 *
14.8
16.5
18.7
22.9
91
1.1/2″
48.6
8.4
10.4
12.4
13.8
15.7 *
17.0
18.9
21.4 *
26.4
91
2″
60.5
10.5
13.0
15.6
17.3
19.8
21.4
23.8
27.1 *
33.4
37.2
61
2.1/2″
76.3
16.6
19.8
21.9
25.2
27.3
30.4
34.6 *
42.7
47.8
37
3″
89.1
19.4
23.2
25.8
29.5
32.0
35.7
40.6 *
50.3 *
56.3
37
4″
114.3
29.9
33.2
38.1
41.3
46.2
52.6 *
65.2
73.1
24
5″
139.8
40.8
46.8
50.8
56.7
64.6
80.4
90.1
118.8 *
7
6″
165.2
48.3
55.4
60.1
67.2
76.6
95.4
106.9 *
141.3 *
7
8″
216.3
63.4
72.8
79.0
88.4
100.9
125.6
141.0
186.7 *

น้ำหนัก กก./6 เมตร      *  มอก.107-2533

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
หมายเหตุ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
ไม่เกิน 50
± 1.5
bpody
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
เกิน 50
± ร้อยละ 1
ความหนา
1.2 ถึง 1.8
± 2.0
4.0 ถึง 8.0
± ร้อยละ 10
ความตรง
± ร้อยละ 0.3 ของความยาว
ความยาว
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
+ ไม่กำหนด
0
Scroll to Top