เหล็กเพลาขาว / เหล็กแผ่นลาย / เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กเพลาขาว
ขนาด
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
3/8″
3.35
50
1/2″
5.97
85
5/8″
9.30
110
3/4″
13.40
40
1″
23.90
45
1.1/4″
37.30
27
1.1/2″
53.70
20
แผ่นลาย
ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
4′ x 8′
2.00
50.70
50
2.80
68.34
40
4.00
93.50
21
4.30
103.64
13
5.80
138.79
20
5′ x 10′
4.00
148.45
13
4.30
162.24
15
5.80
219.00
12
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
ขนาด
น้ำหนัก (kg./6 m.)
จำนวนเส้น / มัด
3/8 x 3/8
3.10
300
1/2 x 1/2
4.00
250
1/2 x 1/2
6.50
400
5/8 x 5/8
8.10
200
5/8 x 5/8
11.80
169
3/4 x 3/4
13.20
120
3/4 x 3/4
16.60
100
1″ x 1″
29.90
81
1″1/4 x 1″1/4
47.80
42
1″1/2 x 1″1/2
68.00
36
2″ x 2″
118.00
16

Scroll to Top