ซีลายน์

ซีลายน์
สินค้า (กก./10เส้น)
ความยาว(ม.)
จำนวน (เส้น/มัด)
ซีลายน์ 7.0-7.5 กก.
4
540
ซีลายน์ 7.6-7.9 กก.
4
540
ซีลายน์ 8.0-8.5 กก.
4
540
Scroll to Top