ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก
น้ำหนัก (kg./ขด)
จำนวน (แพค/ขด)
2.7-3
10
Scroll to Top