เหล็กฉาก / เหล็กรางนํ้า

เหล็กฉาก
ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
25 x 25
3.0
6.72
200
30 x 30
3.0
8.16
150
40 x 40
3.0
10.98
120
4.0
14.53
90
5.0
17.70
70
6.0
21.12
70
50 x 50
3.0
13.98
60
4.0
18.36
60
5.0
22.60
50
6.0
26.58
40
65 x 65
5.0
30.00
60
6.0
35.46
60
75 x 75
6.0
41.10
52
9.0
59.76
36
90 x 90
7.0
57.54
36
10.0
79.80
25
100 x 100
7.0
64.20
34
10.0
89.40
24
เหล็กรางนํ้า
ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
19 x 9
3.0
4.20
240
75 x 40
5.0
41.52
24
100 x 50
5.0
56.16
36
125 x 65
8.0
80.40
24
150 x 75
6.5
111.60
18
200 x 80
7.5
147.60
12
Scroll to Top