ท่อแบนกัลวาไนซ์

ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
2.8
3.2
50 x 25
6.74
7.41
8.76
10.03
12.29
13.61
17.14
18.99
96
75 x 38
10.31
11.35
13.41
15.47
19.08
20.66
26.21
29.23
50
100 x 50
13.66
15.02
17.76
20.49
25.18
27.90
35.15
39.20
40
150 x 50
29
33.6
38.2
47.3
52.50
24
Scroll to Top