คอลัมน์: หมุนตามทุน: อุตสาหกรรมเหล็กไทย…เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว?????

คอลัมน์: หมุนตามทุน: อุตสาหกรรมเหล็กไทย…เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว?????

                     เห็นรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาดหุ้นไทย…ในประเด็นที่ว่า..นักลงทุนทั้งกลุ่มรายย่อย และกลุ่มสถาบัน…ไม่มีความสนใจหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก…ยิ่งสะท้อนใจยิ่งเป็นการตอกย้ำของความลำบากของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กของไทย…ทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีนี้ไทยกำลังระดมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท…ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้เหล็กจำนวนมหาศาล…แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังดูไม่ดีขึ้นเลยในสายของนักลงทุน…!! ถึงตรงนี้…รัฐบาลจึงไม่ควรมองข้ามสิ่งที่ผู้ประกอบการของไทยกว่า 90% ของทั้งระบบ…ที่กำลังเดินสายพบปะหารือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง…เพื่อนำเรียนถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไข…                      ล่าสุด กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม…ได้เข้าพบหารือกับ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม…ซึ่งผลจากการหารือ…ทำให้ผู้ประกอบการฯ…เริ่มมีความหวัง…ที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์…สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กของไทย…เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่ 7 สมาคมคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรม…หมุนตามทุน..ขอเอามาเลาให้ฟัง…อย่างนี้ครับ..วันนั้น…กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม อาทิ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 470 บริษัท นำโดย นายวิน วิริยประไพกิจ และนายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล […]

Read more