“สมอ. ประกาศมาตรฐานเหล็กฉบับใหม่”

“สมอ. ประกาศมาตรฐานเหล็กฉบับใหม่”

                     สมอ.เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อควบคุมเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ เริ่มบังคับใช้ 18 มิ.ย.นี้ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ.เตรียมประกาศมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2559) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2559) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน                      ทั้งนี้ การประกาศ มอก. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฉบับใหม่นี้ เพื่อควบคุมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจากต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเหล็กเจืออัลลอย ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มความแข็งแต่ไม่เหนียว หากนำไปใช้งานจะไม่สามารถรับแรงได้ตามที่วิศวกรคำนวณ […]

Read more
สมอ.-สถาบันเหล็กฯร่วมกำหนดมาตรฐาน

สมอ.-สถาบันเหล็กฯร่วมกำหนดมาตรฐาน

“สมอ. จับมือสถาบันเหล็กฯ ร่วมกำหนดมาตรฐาน หวังไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียน”             นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวภายลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานสาขาโยธา และวัสดุก่อสร้าง ให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมเร่งรัดการกำหนดมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ยกระดับการแข่งขันโดยการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียน โดยหลังจากนี้ สมอ. และ สถาบันเหล็กฯ จะเร่งร่วมกันจัดทำแผนเพื่อกำหนดมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำแผนการกำหนดมาตรฐานร่วมกันได้ภายในปีนี้            ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก (มอก.เหล็ก) จำนวน 53 มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ทบทวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ จำนวน 24 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป จำนวน 14 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ […]

Read more
คุมเข้มเหล็กไร้มาตรฐาน อุตฯชงครม.เพิ่มโทษ/จี้’ดีเอสไอ’สอบกรณี’ของกลาง’หา

คุมเข้มเหล็กไร้มาตรฐาน อุตฯชงครม.เพิ่มโทษ/จี้’ดีเอสไอ’สอบกรณี’ของกลาง’หา

สมอ.เข้มตรวจผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ได้มาตรฐาน พร้อมจ่อชง ครม.ปรับเพิ่มกฎหมายลงโทษฝ่าฝืน นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายคุมเข้มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยล่าสุด สมอ. ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมาย โดยเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดให้มีอัตราโทษสูงขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับกรณีการนำเข้าเหล็กแผ่นที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากซาอุดีอาระเบีย ที่ สมอ. ยึดอายัดไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบและต่อมา สมอ.ตรวจพบว่าเหล็กที่อายัดไว้สูญหายไปจากโกดังของผู้นำเข้าจำนวนหนึ่ง ประมาณ 3,538 ตัน (ร้อยละ 41%ของจำนวนที่อายัดไว้) ปัจจุบัน สมอ. ได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยผู้นำเข้ามีฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141 และ 142 มีบทลงโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรา 48มีบทลงโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำเหล็กแผ่นที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวไปจำหน่ายหรือใช้ มีฐานความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรา 55 […]

Read more
“สมอ.” รื้อ 2 พ.ร.บ.มาตราฐานอุตฯ ปิดช่องโหว่นำเข้าเหล็กใช้เองกลับลอบขายในตลาด

“สมอ.” รื้อ 2 พ.ร.บ.มาตราฐานอุตฯ ปิดช่องโหว่นำเข้าเหล็กใช้เองกลับลอบขายในตลาด

“สมอ.” รื้อ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯตีกัน พวกลักลอบนำเข้า แต่สำแดงอ้างว่านำเข้ามาใช้เอง เพราะกฎหมายเปิดช่องไม่ต้องขอใบอนุญาต ทั้งที่ตั้งบทลงโทษรุนแรงจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับ 2 ล้าน และถึงขั้นถอนใบอนุญาตแต่ผู้ประกอบการยังไม่หวั่นเกรงกัน พร้อมเล็งทบทวนขึ้นค่าใบอนุญาต นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้กองกฎหมาย สมอ. อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ปรับแก้ พ.ร.บ. 2 ฉบับ รวมเป็นฉบับเดียว คือ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา 20 เรื่องอำนาจการออกใบอนุญาต และมาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ เช่น การนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องขอ มอก.เข้ามาใช้เอง การนำเข้าเฉพาะครั้ง การนำเข้ามาประกอบเพื่อการส่งออก เป็นต้น ซึ่ง สมอ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  “กฎหมายยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการนำไปใช้ในทางปฏิบัติตาม โดยเฉพาะมาตรา 21 และมาตรา 21 […]

Read more
7 สมาคมเหล็กนัดถก “อรรชกา” 31 มี.ค. ดันไทยผู้นำเหล็กในอาเซียน

7 สมาคมเหล็กนัดถก “อรรชกา” 31 มี.ค. ดันไทยผู้นำเหล็กในอาเซียน

                7 สมาคมผู้ประกอบการเหล็ก หารือ “สมอ.” หนุนวางมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็ก 24 รายการทยอยคลอดครบปี 2560 ป้องเหล็กทุ่มตลาด พร้อมเตรียมตบเท้าหารือ “อรรชกา” รมว.อุตสาหกรรมกำหนดยุทธศาสตร์วางไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาคอาเซียน                 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยหลังการหารือกับผู้ประกอบการเหล็กว่า เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในประเทศไทยปีละ 17 ล้านตัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแก้ปัญหาเหล็กคุณภาพต่ำจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาด สมอ.จึงร่วมมือกับ 7 สมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กทบทวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นมาใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กใหม่ รวม 24 มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะประกาศก่อน 7 มาตรฐานภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนที่เหลืออีก 14 มาตรฐานคาดว่าจะประกาศภายในไตรมาส 2 ปี 2560     […]

Read more