เหล็กข้ออ้อยV2
Size
Weight
Pieces/Bundle
SD30-DB12
8.88
200
SD40-DB12
8.88
120
SD30-DB16
15.78
100
SD40-DB16
15.78
60
เหล็กเส้น
Size
Weight
Pieces/Bundle
SR24-RB6
2.22
400
SR24-RB9
4.99
200
SR24-RB12
8.88
120
Scroll to Top