ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานผลิต-สงขลา 4 รายละเอียด
2 พนักงานคลังสินค้า-สงขลา 2 รายละเอียด
3 พนักงานการตลาด-สงขลา 2 รายละเอียด
4 พนักงานบริการลูกค้า (CS)-สงขลา 3 รายละเอียด
5 พนักงานขาย-สงขลา 2 รายละเอียด
6 พนักงานขาย (Non-steel)-สงขลา 1 รายละเอียด
7 Partnership Development-สงขลา 1 รายละเอียด
8 วิศวกรไฟฟ้า-สงขลา 1 รายละเอียด
9 พนักงานคลังสินค้า-กรุงเทพมหานคร 1 รายละเอียด
10 พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ชั่วคราว)-สงขลา 1 รายละเอียด
11 พนักงานขาย-ยะลา 1 รายละเอียด
12 content creator-สงขลา 1 รายละเอียด
13 ช่างไฟฟ้า-สงขลา 1 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง