ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานผลิต-สงขลา 1 รายละเอียด
2 พนักงานผลิตรายเดือน-สงขลา 4 รายละเอียด
3 Web programmer-สงขลา 3 รายละเอียด
4 พนักงานคลังสินค้า-สงขลา 3 รายละเอียด
5 พนักงานการตลาด-สงขลา 2 รายละเอียด
6 พนักงานบริการลูกค้า(CS)-นครราชสีมา 4 รายละเอียด
7 พนักงานบริการลูกค้า (CS)-สงขลา 4 รายละเอียด
8 พนักงานคลังสินค้า (อาร์ดแวร์)-กรุงเทพมหานคร 1 รายละเอียด
9 พนักงานขาย-สงขลา 1 รายละเอียด
10 พนักงานขึ้นสินค้า-KR-นครราชสีมา 1 รายละเอียด
11 พนักงานขาย (Non-steel)-สงขลา 1 รายละเอียด
12 พนักงานขาย(อุดรฯ/บึงกาฬ/สกลนคร)-อุดรธานี 1 รายละเอียด
13 พนักงานขาย(ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม)-ขอนแก่น 1 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง