มึนโรงงานเหล็กใช้เครื่องจักรมือสอง คุณภาพด้อยจากจีน “อุตตม”สั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาด่วน

มึนโรงงานเหล็กใช้เครื่องจักรมือสอง คุณภาพด้อยจากจีน “อุตตม”สั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาด่วน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย เข้าพบที่กระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ได้หารือกับสมาคมฯถึงการผลิตเหล็กในประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยกระทรวงฯจะดูแลทั้งการผลิตของนักลงทุนไทย และต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ซึ่งสมาคมฯก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงสั่งการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย โดยจะให้เวลาทำงานระยะหนึ่งก่อนและจะติดตามผลการทำงานอีกครั้ง

นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงงานเหล็กเส้นที่ตั้งใหม่ในไทยจำนวน 2-3 แห่ง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระบุรี กำลังผลิตรวมประมาณ 900,000 ตันต่อปี เป็นโรงงานไทยที่ใช้เครื่องจักรมือสองจากโรงงานเหล็กในจีนที่ปิดตัวลงตามนโยบายจีนที่ลดกำลังผลิตส่วนเกินภายในประเทศ จึงกังวลว่าหลังจากนี้จะมีโรงงานเหล็กลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก

ขอขอบคุณ :มติชนออนไลน์