WTO มีมติตั้งคณะกรรมการสอบมาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมของสหรัฐ

WTO มีมติตั้งคณะกรรมการสอบมาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก-อลูมิเนียมของสหรัฐ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า องค์การการค้าโลก (WTO) ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาประจำคณะทำงานระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Body หรือ DSB) เพื่อตัดสินใจว่า มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐนั้นสอดคล้องกับระเบียบของ WTO หรือไม่

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจีนและสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งเม็กซิโก นอร์เวย์ รัสเซีย แคนาดา และตุรกี ได้แสดงเสียงคัดค้านมาตรการดังกล่าวของสหรัฐ โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ แต่มีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐเอง

เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กในอัตรา 25% และอลูมิเนียมในอัตรา 10% จากเม็กซิโก แคนาดา และสหภาพยุโรป โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ

ทาง DSB ได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะผู้พิจารณาเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเฉพาะ
ขณะเดียวกัน อินเดียและสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ยื่นคำร้องเรียนเป็นครั้งแรกต่อทางคณะกรรมการ เพื่อเรียกร้องให้ตัดสินชี้ขาดในประเด็นการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐ

อินเดียและสวิตเซอร์แลนด์ให้เหตุผลในทำนองเดียวกันกับอีก 7 สมาชิก WTO ข้างต้นว่า เมื่อประเมินจากเจตนาและเนื้อหาแล้ว มาตรการดังกล่าวของสหรัฐเป็นมาตรการปกป้อง ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่า สหรัฐอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติเพื่ออ้างความชอบธรรมในการเก็บภาษี

ส่วนทางฝั่งของสหรัฐเองก็ได้ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด เพื่อตรวจสอบความชอบธรรมของมาตรการตอบโต้ที่แคนาดา จีน สหภาพยุโรป และเม็กซิโก ได้ประกาศใช้กับสินค้าบางประเภทที่นำเข้าจากสหรัฐ เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม

ขอขอบคุณ
–อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย กนิษฐนุช สิริสุทธิ์/รัตนา โทร.02-2535000 ต่อ 327 อีเมล์: ratana@infoquest.co.th–