สมอ.-สถาบันเหล็กฯร่วมกำหนดมาตรฐาน

สมอ.-สถาบันเหล็กฯร่วมกำหนดมาตรฐาน

“สมอ. จับมือสถาบันเหล็กฯ ร่วมกำหนดมาตรฐาน หวังไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียน”
            นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวภายลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานสาขาโยธา และวัสดุก่อสร้าง ให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมเร่งรัดการกำหนดมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ยกระดับการแข่งขันโดยการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียน โดยหลังจากนี้ สมอ. และ สถาบันเหล็กฯ จะเร่งร่วมกันจัดทำแผนเพื่อกำหนดมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำแผนการกำหนดมาตรฐานร่วมกันได้ภายในปีนี้
           ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก (มอก.เหล็ก) จำนวน 53 มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ทบทวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ จำนวน 24 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป จำนวน 14 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง เช่น ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ มาตรฐานบังคับ จำนวน 7 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง เช่น เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป มาตรฐานกำหนดใหม่ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และกำหนดมาตรฐานในสาขาโยธา และวัสดุก่อสร้างเพิ่มจำนวน 5 มาตรฐาน
“Special Thanks” ข่าวเศรษฐกิจ innnews