ส.ท่อเหล็กร้องก.พาณิชย์ สอบจีนเลี่ยงพิกัดท่อน้ำมัน

ส.ท่อเหล็กร้องก.พาณิชย์ สอบจีนเลี่ยงพิกัดท่อน้ำมัน

“พาณิชย์” โดดป้องผู้ผลิตไทยรีดเอดีเหล็กรีดร้อน-ท่อเหล็ก 4 ชาติ จีน-มาเลเซีย-เกาหลีใต้-ไต้หวัน ต่อ 5 ปี ด้านสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ร้องรัฐใช้มาตรการเอดีชั่วคราวสกัดท่อเหล็กเวียดนาม หลังพบจีนสวมสิทธิ์เลี่ยงนำเข้าเป็น “ท่อน้ำมัน API” ใช้ฟอร์มดีอาเซียน ทำให้ยอดนำเข้าเพิ่ม 100%

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ประชุม ทตอ.ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากจีนและมาเลเซียต่อไปเป็นเวลา 5 ปี สำหรับเหล็กจากจีนในอัตราเดิม 30.91% ของราคาซีไอเอฟ และเหล็กจากมาเลเซีย 23.57-42.51% ของราคาซีไอเอฟ พร้อมทั้งเรียกอากร AD สินค้าหลอด และท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าจากจีนและเกาหลีใต้ 5 ปี โดยเก็บจากจีนในอัตรา 3.22-66.01% ของราคาซีไอเอฟ และเกาหลีใต้ อัตรา 3.49-53.88% ของราคาซีไอเอฟ

“การใช้มาตรการเอดีเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการไต่สวนอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบ และพิจารณาข้อมูลหลักฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์องค์การการค้าโลก (WTO)”

นอกจากนี้ มีมติต่อร่างผลชั้นที่สุดกรณีการไต่สวน AD เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนจากเกาหลี ซึ่งให้ยุติการไต่สวน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการไต่สวนสินค้าดังกล่าวมีการทุ่มตลาด แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งจะให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อไป

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เห็นด้วยกับทั้งมาตรการเหล็กรีดร้อนและท่อเหล็ก เพราะขณะนี้เหล็กรีดร้อนจากจีนและท่อเหล็กได้ส่งออกมาทุ่มตลาดเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ ไม่ใช่เฉพาะไทย แต่ไปถึงสหรัฐ สหภาพยุโรป ซึ่งหลายประเทศใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น AD, Safeguard, Anticircumvention, CVD เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันผลิตจริงไม่ถึง 40% ของกำลังการผลิต ทางสมาคมเตรียมยื่นไต่สวนเพื่อใช้มาตรการเอดีท่อเหล็กจีนที่หลีกเลี่ยงพิกัดเป็นท่อน้ำมัน API (พิกัด 7306.3090) เพื่อเสียภาษีต่ำหรือไม่เสียภาษีนำเข้าผ่านมาทางเวียดนาม ในราคาที่ต่ำมากและจำนวนมาก เพราะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าจากการใช้ Form D ลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียน ทั้งที่วัตถุดิบทำท่อนำเข้าจากจีน ซึ่งตามกฎเกณฑ์แหล่งกำหนดสินค้าอาเซียน ถ้ากระบวนการผลิตสะสมวัตถุดิบอาเซียนไม่ถึง 40% จะไม่สามารถออก Form D ได้ ถือเป็นการหลบเลี่ยงภาษีนำเข้า

“สมาคมจะยื่นให้ใช้มาตรการฉุกเฉิน เดือนหน้า หากไม่มีการออกมาตรการปกป้องจะกระทบผู้ผลิตไทยทุกราย ซึ่งในสมาคม 20-30 ราย ขณะนี้บางรายได้รับผลกระทบรุนแรงถึงขั้นหยุดผลิตหันไปนำเข้าจากต่างประเทศแทน”

รายงานข่าวจากกรมศุลกากรระบุว่า การนำเข้าเหล็กท่อน้ำมัน API พิกัด 7306.3090 จากทั่วโลกทั้งปี 2559 มีปริมาณ 99,071,599 กิโลกรัม มูลค่า 3,274,769,439 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีการนำเข้าทั่วโลก ปริมาณ 77,717,117 กิโลกรัม มูลค่า 2,938,116,120 บาท โดยหากคิดเฉพาะการนำเข้าจากเวียดนาม ในปี 2559 ปริมาณ 6,065,830 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2553 ที่มีการนำเข้าเพียงปริมาณ 3,068,740 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 186,272,342 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่านำเข้าเพียง 98,901,797 บาท

ขอขอบคุณ : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์