ศึกตอบโต้ทางการค้าลามโลก “พาณิชย์” ชี้ช่องส่งออก 3 สินค้า

ศึกตอบโต้ทางการค้าลามโลก “พาณิชย์” ชี้ช่องส่งออก 3 สินค้า

พาณิชย์ชี้ผู้ส่งออกสินค้า 3 กลุ่ม “เหล็ก-เคมีภัณฑ์-อาหารทะเล” เฮ ! มีโอกาสส่งออกได้เพิ่ม เสียบแทนตลาดที่คู่แข่งใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า AD/CVD/SG

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้สำรวจสถานการณ์การใช้มาตรการทางการค้าของประเทศต่าง ๆ เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (SG) ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ศึกษาเพื่อวางแผนรับมือหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมพบว่า มีสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียม กลุ่มเคมีภัณฑ์ และกลุ่มอาหารทะเลสดแช่เย็น/แช่แข็ง ที่ประเทศนำเข้ารายสำคัญได้ใช้มาตรการกับประเทศผู้ส่งออก ซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกได้เพิ่มขึ้น

โดยประเทศผู้นำเข้าเหล็กที่สำคัญ เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ได้มีมาตรการ AD/CVD/SG กับสินค้าเหล็กจากประเทศคู่แข่งไทยจำนวนมาก แต่ไทยไม่ถูกใช้มาตรการดังกล่าว และยังได้รับการยกเว้น ซึ่งจะเป็นโอกาสส่งออก ส่วนกลุ่มเคมีภัณฑ์ จีนใช้มาตรการ AD กับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ 20 รายการจากไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐ และอินเดีย ใช้มาตรการ AD กับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ 48 รายการจากจีนขณะที่กลุ่มอาหารทะเลสดแช่เย็น/แช่แข็ง ทางสหรัฐใช้มาตรการ AD กับเนื้อปลาแช่แข็งจากเวียดนาม ในอัตรา 63.88% ของราคา CIF แต่สินค้าจากไทยไม่ถูกใช้มาตรการ และสหรัฐฯยังใช้มาตรการ AD กับกุ้งแช่แข็งจากจีน อินเดีย บราซิล และเวียดนามอัตราตั้งแต่ 25.76-112.81% ของราคา CIF ส่วนไทยถูกเก็บเพียง 5.34% ของราคา CIF

“กรมได้ติดตามผลกระทบจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ 232 ขึ้นภาษีสินค้าเหล็ก 25% และอะลูมิเนียม 10% อย่างใกล้ชิด ไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว”

ส่วนในกรณีที่สินค้าจีนที่ไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐได้ ไหลเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งไทยแทนนั้น หากผู้ผลิตไทยได้รับความเสียหายสามารถร้องขอให้เปิดไต่สวนเพื่อใช้มาตรการเยียวยาได้ และยังได้ประสานกับศุลกากรสหรัฐ เพื่อป้องกันกันการแอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็นสินค้าไทยส่งออกไปสหรัฐด้วย

ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2561 สถิติสินค้าไทยที่ถูกใช้มาตรการ AD มี 10 รายการ จาก 8 ประเทศ และ ถูกใช้มาตรการ SG 2 รายการจากประเทศสหรัฐ ขณะที่ไทยใช้มาตรการ AD กับสินค้านำเข้า 13 รายการ และใช้มาตรการ SG กับสินค้าเหล็ก 3 รายการ

ขอขอบคุณ : ประชาชาติธุรกิจ