9ประเทศฟ้องWTOปมสหรัฐขึ้นภาษีเหล็ก

9ประเทศฟ้องWTOปมสหรัฐขึ้นภาษีเหล็ก

กระทรวงพาณิชย์ เผย 9 ประเทศสมาชิกยื่นฟ้องสหรัฐ ต่อ WTO ขึ้นภาษีเหล็กฯไม่เป็นธรรม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก หรือ WTO และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ว่า WTO ไดัรับคำขอหารือของตุรกี กรณีสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมโดยใช้มาตรา 232 ของกฎหมายสหรัฐฯ ที่ให้สามารถขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้

 โดยตุรกี มองว่า มาตรการการขึ้นภาษีนำเข้าดังกล่าวของสหรัฐฯ เข้าข่ายเป็นการใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard) และไม่สอดคล้องกฎระเบียบตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ของWTO ซึ่งมีประเทศสมาชิก WTO ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวแล้วและได้ยื่นคำขอหารือกับสหรัฐฯ รวม 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย สหภาพยุโรป แคนาดา เม็กซิโก นอร์เวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี
แต่สหรัฐฯ กลับเห็นว่า WTO ไม่มีอำนาจที่จะตัดสินกรณีพิพาทที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ และยืนยันว่าการขึ้นภาษีดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นมาตรการปกป้อง (Safeguard) ทั้งนี้หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายใน 60 วันหลังจากวันที่สหรัฐฯ ได้รับคำขอหารือดังกล่าว ตุรกีสามารถเสนอตั้งคณะผู้พิจารณาต่อ WTO เพื่อให้ตัดสินว่าสหรัฐฯ ละเมิดพันธกรณีความตกลง WTO ตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้ากรณีพิพาทภายใต้ WTO เรื่องการขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ และเผยแพร่ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอขอบคุณ : สำนักข่าว