“อภิรดี”ใช้เวทีอาเซียนแก้ปัญหาเหล็กนำเข้าจากจีนทะลัก

“อภิรดี”ใช้เวทีอาเซียนแก้ปัญหาเหล็กนำเข้าจากจีนทะลัก

“อภิรดี” หนุน “อาเซียน-จีน” บังคับใช้พิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน พร้อมเร่งแก้ปัญหาเหล็กจีนทะลัก-สั่งเดินหน้าเจรจา RCEP ที่เวียดนาม 12-19 ส.ค.นี้ หวังเร่งสรุปทันตามเป้าหมายภายในปีนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปรับปรุงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area : ACFTA) ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิก 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ สปป.ลาว เมียนมา และบรูไน ส่วนประเทศอื่นที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการภายใน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้

“พิธีสารดังกล่าวจัดทำขึ้นปรับปรุงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการค้าในปัจจุบัน ในเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในรอบที่ผ่านมา ได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกที่เหลือเร่งดำเนินกระบวนการภายในและให้สัตยาบันพิธีสารโดยเร็ว ทั้งด้านการปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี การเร่งลดภาษีในรายการสินค้าอ่อนไหวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และการปรับปรุงการคุ้มครองและการเปิดเสรีการลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากกลางปีนี้”

นางอภิรดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน-จีน ได้พยายามผลักดันการจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนของอาเซียนกับจีน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล็กจีนที่ทะลักเข้ามาในตลาดอาเซียน ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยจีนได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว

โดยอาเซียนและจีนเห็นชอบที่จะออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตซึ่งสนับสนุนและสร้างโอกาสการยกระดับความร่วมมือด้านการลงทุนภาคการผลิตระหว่างกัน และยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก


ทั้งนี้จะเสนอให้ผู้นำอาเซียนและจีนรับรองในช่วงการประชุม ASEAN-China Summit ปลายปีนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์อาเซียน-จีน 25 ปีด้วย

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 สิงหาคมนี้ ที่ประเทศเวียดนาม โดยเน้นย้ำเจตนารมณ์ที่จะสรุปสาระสำคัญของความตกลง RCEP ภายในสิ้นปี 2559 โดยสมาชิก 16 ประเทศ มุ่งหวังให้ RCEP เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุมการเปิดเสรีสินค้า บริการ และการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านทุกมิติ

“ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมเต็มรูปแบบในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งสมาชิกจะต้องเจรจาตกลงกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่าย เพื่อนำรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนกันยายนนี้”

“Special Thanks” ประชาชาติธุรกิจออนไลน์