พาณิชย์ขยายเวลามาตรการ AD สินค้าเหล็กจากจีน-เกาหลี-บราซิล-อิหร่าน-ตุรกี ต่ออีก 2 เดือน

พาณิชย์ขยายเวลามาตรการ AD สินค้าเหล็กจากจีน-เกาหลี-บราซิล-อิหร่าน-ตุรกี ต่ออีก 2 เดือน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทตอ. มีมติให้ขยายเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดออกไปอีก 2 เดือน ในสินค้า 2 รายการ คือ 1.สินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี 2.สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทตอ. ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL)  ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 6.20 – 40.49% ของราคา CIF

ขณะเดียวกัน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL)  ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 4.30 – 60.26% ของราคา CIF

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทตอ. ยังเห็นชอบร่างผลการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา 0% ของราคา CIF สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำฯ จากจีน ภายใต้พิกัด 7227.9000.090 ซึ่งจะได้มีการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวด้วยว่า การพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการไต่สวนอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบ และพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO)

ขอขอบคุณ : อินโฟเควสท์