“เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

“เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

คำขวัญวันเด็กปี 2560 : “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ในนามบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

“ขอให้เด็กๆทุกคน สนุกกับวันเด็กในปี้นี้และมีความสุขมากๆครับ”