จีนชี้สหรัฐใช้มาตรการกีดกันการค้าไม่ช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก

จีนชี้สหรัฐใช้มาตรการกีดกันการค้าไม่ช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก

รัฐมนตรีพาณิชย์จีนระบุ มาตรการกีดกันทางการค้าโดยการขึ้นภาษีเหล็กที่นำเข้าจากจีน ที่สหรัฐนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล็กจีนล้นตลาด ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เห็นชอบให้มีการตั้งภาษีเหล็กกล้าคาร์บอนที่นำเข้าจากจีนในอัตรา 210.5% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการบนหน้าเว็บไซต์ว่า การขึ้นภาษีเป็นการขัดกับข้อตกลงในที่ประชุม G20 ณ เมืองหังโจว ที่ประเทศสมาชิกต่างไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า แต่จะสนับสนุนการค้าแบบพหุภาคีแทนเพื่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า จีนเป็นประเทศที่สนับสนุนการแก้ปัญหาเหล็กล้นตลาด ผ่านการประสานและร่วมมือกันระหว่างประเทศ แทนที่จะหันไปพึ่งพามาตรการกีดกันทางการค้า

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนได้เรียกร้องให้สหรัฐปฎิบัติตามกฎขององค์การการค้าโลก และข้อตกลงในที่ประชุม G20 และร่วมกันฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของโลกเพื่อสร้างบรรยากาศการซื้อขายที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ อินโฟเควสท์ : แปลและเรียบเรียงโดย ชาญวิทย์ เอี่ยมอุดม