วสท.ยันเหล็กข้ออ้อยSD40T,SD50Tมีคุณภาพ

วสท.ยันเหล็กข้ออ้อยSD40T,SD50Tมีคุณภาพ

วสท. ยัน เหล็กข้ออ้อยรูปแบบใหม่ ที่ใช้สัญลักษณ์ SD40T และ SD50T มีคุณภาพเทียบเท่าเหล็กผลิตแบบเดิม

นายสิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. กล่าวในการแถลงข่าว หัวข้อ “เหล็กข้ออ้อยกับงานก่อสร้างยุคประเทศไทย 4.0” โดยยืนยันว่า เหล็กข้ออ้อยที่ใช้สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม SD40T และ SD50T ที่ขณะนี้มีผู้ผลิตเป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 90 ของการผลิตเหล็กข้ออ้อยในประเทศ กำลังประสบปัญหาไม่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพราะในการออกแบบโครงการต่าง ๆ กำหนดให้ใช้เหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐาน SD40 และ SD50 ซึ่งไม่มีอักษร T ต่อท้าย ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนขึ้นในตลาด เพราะมีผู้ผลิตน้อยราย เพียงร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยอักษร T เป็นการระบุถึงกรรมวิธีการผลิตเหล็กข้ออ้อยว่าผ่านหรือไม่ผ่านความร้อนเท่านั้น

ขณะที่สาเหตุที่ทำให้เหล็กข้ออ้อย SD40 และ SD50 ขาดแคลน เนื่องจากตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อน จึงต้องเติมอักษร T ต่อท้าย โดยปัจจุบันไทยมีกำลังการผลิตเหล็ก 2 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้ร้อยละ 85 เป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง คาดว่าปีนี้กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอีกร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลจากโครงการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น

“Special Thanks” ภาพจาก เฟชบุ๊ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering