12 สมาคมผู้ใช้เหล็กวอนรัฐทบทวนประกาศมาตรฐานเหล็ก หวั่นนำเข้าเข้มทำต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น

12 สมาคมผู้ใช้เหล็กวอนรัฐทบทวนประกาศมาตรฐานเหล็ก หวั่นนำเข้าเข้มทำต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น

นายวิทวัส สมุทรานนท์ นายกสมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย เปิดเผยภายหลังจากตัวแทน 12 สมาคมผู้ใช้เหล็กเข้าพบนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กลุ่มผู้ใช้เหล็กได้ชี้แจงความกังวลต่อราคาเหล็กในประเทศ เนื่องจากทราบว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สินค้ากลุ่มเหล็กทั้งสิ้น 24 รายการ อาจกระทบกลุ่มผู้ใช้ภายในประเทศ เพราะมาตรฐานใหม่กำนหนดการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ เข้มงวดมากขึ้น ทำให้ราคาเหล็กในประเทศสูงขึ้นมาก อาจกระทบต้นทุนผู้ประกอบการ  

สำหรับสินค้าที่จะกระทบ 12 กลุ่มผู้ใช้เหล็กโดยตรง ได้แก่ มอก.1227/2539 เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศใช้ ซึ่งหากประกาศใช้แล้ว สมอ.แนะนำว่าสามารถทบทวนในขั้นตอนของกรรมการวิชาการเพื่อปรับแก้ให้เหมาะ และ มอก.1479/ เหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนประกาศ สมอ.ยืนยันว่าจะพิจารณาก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม (กมอ.) ก่อน

นอกจากนี้ต้องการเสนอให้กระทรวงอุตฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดสัดส่วนการใช้เหล็กจากต่างประเทศที่เหมาะสม จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลที่ปัจจุบัน เมื่อนักลงทุนต่างชาติได้รับบัตรส่งเสริมและตัดสินใจลงทุน มักจะมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานประเภทต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี และโรงเหล็ก ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ โดยประเด็นนี้สมาคมฯ อยู่ระหว่างพิจารณา เตรียมเสนอข้อมูล และขอเข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

“Special Thanks” เดลินิวส์