สหรัฐขึ้นภาษีเหล็กป่วนทุ่มตลาดอาเซียน

สหรัฐขึ้นภาษีเหล็กป่วนทุ่มตลาดอาเซียน

หลายประเทศได้ออกมาแสดงความกังวลต่อนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐที่จะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก 25% และอะลูมิเนียม 10% ที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผลกระทบทางตรงต่อการส่งออกเหล็กไทยไปสหรัฐไม่มาก เพราะไทยส่งออกเหล็กไปสหรัฐปีที่แล้ว 10,479 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% ของการส่งออกไทยทั้งหมด

แต่ผลกระทบทางอ้อมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมิน คือ เหล็กที่ประเทศต่างๆ ผลิตไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐได้ และผู้ผลิตเหล็กเหล่านี้จะต้องหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนตลาดสหรัฐ และทำให้เหล็กที่ผลิตในเอเชียหรือภูมิภาคใกล้เคียง มีแนวโน้มที่จะส่งออกมาที่อาเซียนที่มีความต้องการใช้เหล็กมาก รวมทั้งที่ผ่านมาตลาดที่ถูกจีนส่งออกเหล็กมาทุ่มตลาด หลังจากความต้องการใช้เหล็กในจีนลดลง

 ผู้ผลิตเหล็กในเอเชียจะใช้ความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์มุ่งมาที่ตลาดอาเซียน จึงทำให้อาเซียนเป็นตลาดแรกที่ถูกมองให้มาทดแทนตลาดสหรัฐ

และนี่ไม่ใช่ผลกระทบเดียวที่ไทยจะได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ แต่ที่ผ่านมาเหล็กของไทยหลายรายการถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) บางรายการถูกเก็บภาษีเอดีมานาน เช่น ข้อต่อเหล็กที่ถูกไต่สวนมาตั้งแต่ปี 2534 และปัจจุบันยังถูกสหรัฐเก็บภาษีเอดี

ขอขอบคุณ : กรุงเทพธุรกิจ