รมว.คมนาคม ถกเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง

รมว.คมนาคม ถกเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง

“รมต.คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เปิดเผย ถึงข้อเรียกร้องผู้ประกอบการเหล็กไทย ให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง โดยกระทรวง มีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกก่อน โดยนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้าแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยพิจารณาเรื่องของราคาที่แข่งขันได้และสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ”

ขอขอบคุณ : Nation TV