คอลัมน์: หมุนตามทุน: อุตสาหกรรมเหล็กไทย…เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว?????

คอลัมน์: หมุนตามทุน: อุตสาหกรรมเหล็กไทย…เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว?????

                     เห็นรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาดหุ้นไทย…ในประเด็นที่ว่า..นักลงทุนทั้งกลุ่มรายย่อย และกลุ่มสถาบัน…ไม่มีความสนใจหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก…ยิ่งสะท้อนใจยิ่งเป็นการตอกย้ำของความลำบากของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กของไทย…ทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีนี้ไทยกำลังระดมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท…ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้เหล็กจำนวนมหาศาล…แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังดูไม่ดีขึ้นเลยในสายของนักลงทุน…!! ถึงตรงนี้…รัฐบาลจึงไม่ควรมองข้ามสิ่งที่ผู้ประกอบการของไทยกว่า 90% ของทั้งระบบ…ที่กำลังเดินสายพบปะหารือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง…เพื่อนำเรียนถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไข…

                     ล่าสุด กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม…ได้เข้าพบหารือกับ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม…ซึ่งผลจากการหารือ…ทำให้ผู้ประกอบการฯ…เริ่มมีความหวัง…ที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์…สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กของไทย…เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่ 7 สมาคมคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรม…หมุนตามทุน..ขอเอามาเลาให้ฟัง…อย่างนี้ครับ..วันนั้น…กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม อาทิ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 470 บริษัท นำโดย นายวิน วิริยประไพกิจ และนายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้เข้าพบดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม และอนุญาตนำเข้าสินค้าเหล็ก ให้สามารถป้องกันการนำเข้าสินค้าเหล็กด้อยมาตรฐานเข้ามายังประเทศไทย….

                    และหลังจากวันนั้น…กระทรวงอุตสาหกรรม และสมอ.ที่ดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมและรวดเร็ว จนเห็นผลงานได้อย่างชัดเจน และมีส่วนช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการนำเข้าสินค้าเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ดังนี้… 1.การเร่งจัดทำและทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สินค้าเหล็ก จำนวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ โดยจะกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ 18 มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีนี้.. 2.การเชื่อมโยงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ากับพิกัดศุลกากร ตามโครงการ National Single Window เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเหล็กเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดร้อน รวมทั้งสิ้น 587 รหัสสถิติศุลกากรให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานระบบได้ภายในปี 2559…

                   สำหรับมาตรการระยะกลาง-ยาวนั้น กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทบทวน พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ให้มีความรัดกุมขึ้น เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าเหล็กโดยอ้างนำเข้าเป็นครั้งคราว หรืออ้างนำเข้ามาใช้เองแต่มีการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่นเพื่อจำหน่ายต่อ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานตามปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะ และไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครบถ้วน…!! พรุ่งนี้ในคอลัมน์…โลกการค้า…จะมาเล่าต่อว่า…แล้วเมื่อคราวที่ได้พบกับ…กระทรวงการคลัง…เรื่องราวมันเป็นยังไง

“Special Thanks” หนังสือพิมพ์แนวหน้า อนันตเดช พงษ์พันธุ์