กมอ. เร่งมาตรฐานไฟเขียว 14 เรื่อง จับ ‘ตู้เย็น-เหล็กโครงสร้าง’ เป็นมาตรฐานบังคับ

กมอ. เร่งมาตรฐานไฟเขียว 14 เรื่อง จับ ‘ตู้เย็น-เหล็กโครงสร้าง’ เป็นมาตรฐานบังคับ

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็นมาตรฐานบังคับ ได้แก่ ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามมอก. 2214 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงานตามมอก. 2186 และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปตามมอก. 1228

สำหรับมาตรฐานทั่วไป ประกอบด้วยเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับเต้ารับใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกันตามมอก. 2908 เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า-อุปกรณ์กระแสเหลือแบบพกพาชนิดตัดต่อสายดินเพื่อการป้องกันสำหรับใช้งานกับยานยนต์พลังแบตเตอรี่และมีฉนวนไฟฟ้าเป็นประเภท 1 ตามมอก. 2909 อุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบพกพาชนิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกันตามมอก. 2910

การบริหารงานคุณภาพ-แนวทางสำหรับการจัดการโครงแบบตามมอก. 10007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ตาม มอก. 45001 รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 คำศัพท์และบทนิยามตามมอก. 844 ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียวตามมอก. 720 ชุดปีกผีเสื้อใช้ครั้งเดียวตามมอก. 764 หลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบมีเข็มนำใช้ครั้งเดียวตามมอก. 2517 การบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการบริหารงานคุณภาพสำหรับโครงการตามมอก. 10006 การบริหารความเสี่ยง-หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมอก. 31000

“มาตรฐานดังกล่าวมีทั้งมาตรฐานที่กำหนดขึ้นใหม่ และมาตรฐานที่ประกาศใช้แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป”

นอกจากนี้ สมอ.ได้พิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG หรือ เอสซีจี โซลูชั่น จำนวน 14 ราย และบริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด จำนวน 1 ราย 6 สาขา สมัครเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” ในโครงการร้าน มอก. เพิ่มเติมจากปัจจุบันมีร้านจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” แล้ว 84 ราย 646 สาขา

ขอขอบคุณ : ข่าวสด