กรมเจรจาฯ เผย FTA ดันการค้าไทย-เกาหลีใต้พุ่ง เล็งถกลดภาษีกลุ่มสินค้าที่เหลือ

กรมเจรจาฯ เผย FTA ดันการค้าไทย-เกาหลีใต้พุ่ง เล็งถกลดภาษีกลุ่มสินค้าที่เหลือ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยเอฟทีเอช่วยดันการค้าไทย-เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 17.9% หลังจากเริ่มลดภาษีกันตั้งแต่ปี 53 ระบุเกาหลีใต้ลดภาษีให้ไทยกว่า 1.1 หมื่นรายการ ไทยลดให้เกาหลีใต้ 8.4 พันรายการ เตรียมหารือเปิดตลาดในกลุ่มของสินค้าที่ทั้ง 2 ประเทศยังไม่ลดภาษีอีกประเทศละกว่า 1 พันรายการลง หวังเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามผลการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-เกาหลีใต้ พบว่า ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดการค้าสองฝ่ายมีมูลค่าสูงถึง 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับมูลค่า 11,671 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 ที่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี เริ่มมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ภายใต้เอฟทีเอ เกาหลีใต้ไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยจำนวน 11,927 คิดเป็น 90.9% ของรายการสินค้าทั้งหมด ยังคงเหลือกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ลดภาษี จำนวน 1,130 รายการ หรือ 9.1% ของรายการสินค้า เช่น ไม้อัด ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังแช่แข็ง และมันสำปะหลังอัดเม็ด เป็นต้น ขณะที่ไทยไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจำนวน 8,455 รายการ คิดเป็น 88% ของรายการสินค้าทั้งหมด ยังคงเหลือกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ลดภาษี จำนวน 1,155 รายการ หรือ 12% ของรายการสินค้าทั้งหมด เช่น ส่วนประกอบวิทยุ โทรทัศน์ แผ่นเหล็กรีดร้อน และส่วนประกอบยานยนต์ เป็นต้น

“ไทยและเกาหลีใต้อยู่ระหว่างหารือความเป็นไปได้ในการทบทวนความตกลงฯ เพื่อเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมในสินค้าที่ยังไม่ได้ลดภาษีระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น”นางอรมนกล่าว

นางอรมนกล่าวว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 10 ของไทย และคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของอาเซียน โดยในปี 2561 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-เกาหลีใต้ อยู่ที่ 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.76% แบ่งเป็นการส่งออก 4,888.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น และนำเข้า 8,877.4 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เหล็ก เคมีภัณฑ์ แผนวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เป็นต้น

สำหรับการใช้สิทธิเอฟทีเออาเซียน-เกาหลีในการส่งออกตามข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ มีมูลค่า 3,045.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 62.3% ของมูลค่าการส่งออกรวม โดยสินค้าส่งออกของไทยที่มีการใช้สิทธิเอฟทีเออาเซียน-เกาหลี สูงเป็นอันดับต้น เช่น น้ำตาลที่ได้จากอ้อย แผ่นไม้อัด น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันจากแร่บิทูมินัส เครื่องปรับอากาศ และยางธรรมชาติ เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้โดยใช้สิทธิเอฟทีเอ มูลค่า 2,448.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 27.6% ของมูลค่าการนำเข้ารวม โดยสินค้านำเข้าของไทยที่มีการใช้สิทธิเอฟทีเออาเซียน-เกาหลี สูงเป็นอันดับต้น เช่น แผ่นเหล็กไม่เจือรีดเย็น น้ำมันดิบ แผ่นเหล็กชุบ เคลือบ แผ่นเหล็กรีดเจือ และยางสังเคราะห์ เป็นต้น

ขอขอบคุณ : MGR Online