“สมอ.” เก็บตัวอย่างเหล็ก “แฟลตดินแดงถล่ม” ไปทดสอบ พิสูจน์ว่าได้มาตรฐานหรือไม่

“สมอ.” เก็บตัวอย่างเหล็ก “แฟลตดินแดงถล่ม” ไปทดสอบ พิสูจน์ว่าได้มาตรฐานหรือไม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการทรุดตัวของแฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ที่คาดสาเหตุกระบวนการรื้อถอนไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี พร้อมเก็บตัวอย่างเหล็กเพื่อส่งทดสอบต่อไป

วันนี้ (3 เม.ย. 62) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจสอบการทรุดตัวของแฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ร่วมกับนายวิวัฒน์ เชาวน์เรศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาโครงการชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ สำนักการเคหะดินแดง และนายดารานัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านมวลชน (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) ตรวจสอบการทรุดตัวของแฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดงขณะทำการรื้อถอนเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่

ซึ่งขณะทำการรื้อถอนจากด้านในตัวอาคาร พบว่ากำแพงด้านนอกเกิดพังลงมา จึงทำให้โครงสร้างอาคารสไลด์ออกไปด้านนอก เป็นเหตุให้เกิดการทรุดลงมาพาดเกี่ยวเสาไฟฟ้าดึงรั้งทับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย

สำหรับสาเหตุเบื้องต้นของการทรุดตัว คาดว่าเกิดจากกระบวนการรื้อถอนไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พบเสาไฟฟ้าจำนวน 3 ต้น และรถยนต์ จำนวน 5 คัน ได้รับความเสียหาย โดย สมอ. ได้ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างเหล็กเพื่อส่งทดสอบต่อไป

ขอขอบคุณ : ประชาชาติธุรกิจ