คณะศปป.4 กอ.รมน.ถกแก้ปัญหาหลังปชช.ได้รับผลกระทบจากโรงงานหลอมเหล็ก

คณะศปป.4 กอ.รมน.ถกแก้ปัญหาหลังปชช.ได้รับผลกระทบจากโรงงานหลอมเหล็ก

คณะศปป.4 กอ.รมน.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของปชช.หลังได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก บ.เอ บี สตีล จำกัด จ.สระแก้ว

คณะ ศปป.4 กอ.รมน. นำโดย พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะ และผู้ตรวจราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุรพล  ชามาตย์ ,ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,ผู้แทนกรมอนามัย, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13(ชลบุรี) เข้าติดตามผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก บ.เอ บี สตีล จำกัด ตั้งอยู่หมู่7 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จ.สระแก้ว  มี พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จ.สระแก้ว(ท) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,ทสจ.,นายอำเภอเมือง,อบต.ศาลาลำดวนและ อสม.พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

เวลา 15.00น. คณะได้เข้าตรวจสอบบริเวณโรงงาน พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าว สรุปดังนี้

พรบ.โรงงาน 2535

1.ขณะเข้าตรวจโรงงานเปิดประกอบการเป็นปกติ
2.มีเตาหลอม2เตา เป็นเตาไฟฟ้า กำลังการผลิตจริง 7000ตัน/เดือน (233 ตัน/วัน) เป็นการผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่กำหนดไม่เกิน 40ตัน/วัน
3.ตะกรันจากการหลอมกองและถมอยู่นอกอาคารโรงงาน
4.มีการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต /ดำเนินคดี/โทษปรับไม่เกิน 200,000.-
พรบ.อาคาร2522 (อบต.ศาลาลำดวน)
1.ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย อาคารระบบบำบัดฝุ่น,อาคารหล่อเย็น จำนวน2หลัง เป็นการฝ่าฝืน ม.21
2.ก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนที่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืน ม.31
3.ซึ่งมีบทกำหนดโทษ ตาม ม.65  จำไม่เกิน3เดือน ปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พรบ.สาธารณสุข 2535

1.เปิดประกอบการเป็นปกติ
2.ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อภ.2)แก่เจ้าพนักงานได้
3.พบกองเศษวัสดุเหลือใช้ในที่โล่งแจ้ง
4.แจ้งคำสั้งให้หยุดประกอบการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่สจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
5.ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข.  2535 เรื่องประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกี่ยวกับการกองวัสดุหรือของเหลือใช้ ภายใน 15 วัน ดำเนินคดีต่อไป

ขอขอบคุณ  : ปริญญา แก้วตัน 

กองบรรณาธิการ ข่าวสังคม

Voice TV 21