กรมศุลกากรลุยคุมเข้มนำเข้าเหล็กเลี่ยงภาษี

กรมศุลกากรลุยคุมเข้มนำเข้าเหล็กเลี่ยงภาษี

รายงานข่าวกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรเตรียมออกระเบียบควบคุมการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้า เพื่อให้การถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากสินค้านำเข้าเหล็กและเหล็กกล้ามีความอ่อนไหวการเสียภาษีไม่ถูกต้อง โดยการสำแดงผิดจากความเป็นจริงทั้งชนิดของเหล็ก และปริมาณนำเข้าของเหล็กที่แท้จริง

สำหรับประกาศกรมศุลกากร ที่จะเป็นระเบียบควบคุมการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้า จะครอบคลุมตั้งแต่การสำแดงข้อมูลนำเข้า การยื่นเอกสารตรวจปล่อย และการชักตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ โดยจะครอบคลุมสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าที่นำเข้ามาเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ด้วย

ขณะที่การสำแดงนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้า ผู้นำเข้าต้องสำแดงขนาดของเหล็กที่ชัดเจน มาตรการฐานคุณภาพของเหล็ก รูปทรง สภาพผิวของเหล็ก โรงงานที่ผลิต กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า หรือเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามของกรมศุลกากร สงสัยข้อมูลการนำเข้าสามารถเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้นำเข้าได้ ซึ่งหากผู้นำเข้าไม่สามารถดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ แต่ต้องการสินค้าออก จะต้องวางประกันภาษีทุกประเภทในอัตราสูงสุด

รายงานข่าว กล่าวว่า คาดว่าระเบียบการควบคุมการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้านี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างถามความเห็นกับผู้ประกอบการนำเข้า เพื่อนำมาปรับปรุงประกาศดังกล่าว จะได้ไม่ให้การปฏิบัติมีปัญหาจนเป็นอุปสรรคการค้าของประเทศ ซึ่งจะทำให้กระทบกับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้

 ก่อนหน้านี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กลุ่มสินค้าที่กรมศุลกากรจะตรวจสอบการนำเข้าพิเศษ ได้แก่ กลุ่มเหล็ก รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าไอที และสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวในการเสียภาษีไม่ถูกต้องจำนวนมาก

นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้ตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้นำเข้าที่อยู่ในข่ายเลี่ยงภาษี และส่งไปให้ด่านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย ด่านขนถ่ายสินค้าลาดกระบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ ทำการตรวจสอบเป็นพิเศษ ซึ่งด่านดังกล่าวมีการนำเข้าสินค้า 92% ของการนำเข้าทั้งหมด

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2560 กรมศุลกากรมีเป้าหมายเก็บภาษี 1.05 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพอุดช่องรั่วไหลจากการเก็บภาษี 3 ด้าน ได้แก่ 1. การนำเข้าสินค้าและสำแดงราคาต่ำกว่าเป็นจริง 2.การนำเข้าเป็นเท็จ และ 3. การนำเข้าน้ำหนักเกินโดยแจ้งต่ำกว่าเป็นจริง

ขอขอบคุณ ข่าวสด