พาณิชย์ขยายเวลามาตรการ AD สินค้าเหล็กจากจีน-เกาหลี-บราซิล-อิหร่าน-ตุรกี ต่ออีก 2 เดือน

พาณิชย์ขยายเวลามาตรการ AD สินค้าเหล็กจากจีน-เกาหลี-บราซิล-อิหร่าน-ตุรกี ต่ออีก 2 เดือน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทตอ. มีมติให้ขยายเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การทุ่มตลาดออกไปอีก 2 เดือน ในสินค้า 2 รายการ คือ 1.สินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี 2.สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทตอ. ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL)  ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 6.20 – 40.49% ของราคา CIF ขณะเดียวกัน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL)  ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 4.30 – 60.26% ของราคา CIF นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทตอ. ยังเห็นชอบร่างผลการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา […]

Read more
พาณิชย์รีดเอดีท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้า 4 ประเทศ

พาณิชย์รีดเอดีท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้า 4 ประเทศ

พาณิชย์เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดท่อเหล็กไร้สนิมจากเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ยันไต่สวนการทุ่มตลาดทุกกรณีโปร่งใส ไม่มีบิดเบือน คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) มีมติให้ 1) เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าท่อเหล็กไร้สนิมนำเข้าจากเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ในอัตรา 2.38 – 310.74% ของราคา CIF 2) ให้เปิดการไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GI) จากจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ 3) เปิดทบทวนการเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากจีนเฉพาะกับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด 4) ขยายระยะเวลาการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า PP-GL และ PP-GI จากเวียดนามออกไปอีก 6 เดือน และ 5) ผ่านร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดเตรียมเรียกเก็บอากร AD เหล็ก GL จากเวียดนามและขยายเวลาการไต่สวนอีก 3 เดือน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการ ทตอ. […]

Read more