ก่อสร้าง100โครงการชะงัก วสท.เผยเหตุรัฐสับสนมาตรฐานเหล็กข้ออ้อยพิจารณาล่าช้า

ก่อสร้าง100โครงการชะงัก วสท.เผยเหตุรัฐสับสนมาตรฐานเหล็กข้ออ้อยพิจารณาล่าช้า

วสท.เผยการก่อสร้างอาคารรัฐและเอกชนกว่า 100 โครงการสะดุด เหตุใช้เหล็กข้ออ้อยมาตรฐาน SD40 T และ SD50 T ไม่ได้ ชี้ผู้ออกแบบโครงการสับสนยังใช้มาตรฐานเหล็กเดิมอยู่ ต้องแก้แบบใหม่ ทำให้โครงการล่าช้ากว่า 6 เดือน สะเทือนถึงผู้ผลิตเหล็กส่งมอบสินค้าไม่ได้ กระทบต่อการวางแผนผลิต และเสียโอกาสทางธุรกิจ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้ทางวสท.ได้รับการร้องเรียนจากภาคเอกชนหรือผู้ผลิตเหล็กข้ออ้อยเพื่อใช้ในการก่อสร้าง กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการที่โครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนกว่า 100 โครงการ มีความสับสนในการใช้มาตรฐานเหล็กข้ออ้อยในงานก่อสร้างที่ยังมีการคลาดเคลื่อน เนื่องจากในการออกแบบของแต่ละโครงการมีการกำหนดให้ใช้เหล็กข้ออ้อยมาตรฐาน SD40 และ SD50 ขณะที่ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะผลิตเหล็กข้ออ้อยโดยการพิมพ์สัญลักษณ์ตัวนูนเป็น SD40T และ SD50T ทำให้เจ้าของโครงการปฏิเสธที่จะรับเหล็กข้ออ้อยที่มีสัญลักษณ์ตัว T เข้าใช้ในโครงการ เนื่องจากมาตรฐานหรือสเปกไม่ตรงตามที่ได้มีการออกแบบไว้ ทั้งนี้ จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ผู้รับเหมาเกิดความเดือดร้อน เพราะไม่สามารถจัดหาเหล็กเส้นข้ออ้อยตามมาตรฐาน SD40 และ SD50 ได้ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้เลิกดำเนินการผลิตแล้ว และหันมาผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อย SD40T และ SD50T […]

Read more
วสท.ยันเหล็กข้ออ้อยSD40T,SD50Tมีคุณภาพ

วสท.ยันเหล็กข้ออ้อยSD40T,SD50Tมีคุณภาพ

วสท. ยัน เหล็กข้ออ้อยรูปแบบใหม่ ที่ใช้สัญลักษณ์ SD40T และ SD50T มีคุณภาพเทียบเท่าเหล็กผลิตแบบเดิม นายสิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. กล่าวในการแถลงข่าว หัวข้อ “เหล็กข้ออ้อยกับงานก่อสร้างยุคประเทศไทย 4.0” โดยยืนยันว่า เหล็กข้ออ้อยที่ใช้สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม SD40T และ SD50T ที่ขณะนี้มีผู้ผลิตเป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 90 ของการผลิตเหล็กข้ออ้อยในประเทศ กำลังประสบปัญหาไม่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพราะในการออกแบบโครงการต่าง ๆ กำหนดให้ใช้เหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐาน SD40 และ SD50 ซึ่งไม่มีอักษร T ต่อท้าย ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนขึ้นในตลาด เพราะมีผู้ผลิตน้อยราย เพียงร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยอักษร T เป็นการระบุถึงกรรมวิธีการผลิตเหล็กข้ออ้อยว่าผ่านหรือไม่ผ่านความร้อนเท่านั้น ขณะที่สาเหตุที่ทำให้เหล็กข้ออ้อย SD40 และ SD50 ขาดแคลน เนื่องจากตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อน จึงต้องเติมอักษร T ต่อท้าย โดยปัจจุบันไทยมีกำลังการผลิตเหล็ก […]

Read more