สมาคมเหล็กลวดเข้ายืนหนังสือ ชะลอยกเลิกมาตรฐานเหล็กลวด

สมาคมเหล็กลวดเข้ายืนหนังสือ ชะลอยกเลิกมาตรฐานเหล็กลวด

                เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ค. 59 นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล นายกสมาคมเหล็กลวด ได้ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวหลังยืนหนังสือเรียกร้องให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาชะลอดำเนินการประกาศยกเลิกมาตรฐานเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ มอก.348-2540 ไว้ก่อน และทบทวนร่าง มอก.348-25xx อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้สมาคมเหล็กลวดได้ชี้แจงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น                ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้ดำเนินการแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ มาตรฐานเลขที่ มอก.348-2540 สมาคมเหล็กลวดมีความกังวลจะมีผลต่อธุรกิจการผลิตของผู้ประกอบการที่ต้องใช้เหล็กลวดเป็นวัตถุดิบรวมกันมากกว่าปีละ 500,000 ตัน จนถึงขั้นที่ต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากได้ทราบว่าประเด็นสำคัญในการแก้ไขได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการเพิ่มธาตุข้างน้อยตามข้อเสนอ และแรงกดดันของผู้ผลิตในประเทศบางกลุ่ม ซึ่งพยายามให้ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างผิดๆมาโดยตลอดว่า เหล็กนำเข้าเป็นเหล็กเจือ มีคุณภาพไม่ดี มีอันตรายต่อผู้บริโภค และการนำเข้าเหล็กเจือมีผลกระทบต่อธุรกิจของตนเอง โดยไม่คำนึงว่าจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจของผู้อื่น           […]

Read more