ท่อกลมกัลวาไนซ์
ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
นิ้ว
O.D.
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
1/2″
21.7
3.11
3.67
4.52
217
3/4″
27.2
4.1
5.1
217
1″
34.0
6.12
7.54
169
1.1/4″
42.7
7.77
9.57
12.26
91
1.1/2″
48.6
9.004
11.08
14.19
91
2″
60.5
11.02
13.56
17.80
61
2.1/2″
76.3
17.56
37
3″
89.1
20.35
20.35
37