ท่อแบนกัลวาไนซ์
ขนาด
ความหนา (มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / มัด
1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
3.2
50 x 25
6.63
7.29
8.62
10.60
13.32
96
75 x 38
11.35
13.41
16.39
20.57
50
100 x 50
14.97
17.70
21.78
25.18
27.90
38.93
40
150 x 50
33.6
38.2
24