เหล็กเพลาขาว
ขนาด
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
3/8″
3.35
50
1/2″
5.97
85
5/8″
9.30
110
3/4″
13.40
40
1″
23.90
45
1.1/4″
37.30
27
1.1/2″
53.70
20
เหล็กรางน้ำ
ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
19 x 9
3.0
4.20
240
75 x 40
5.0
41.52
24
100 x 50
5.0
56.16
36
125 x 65
8.0
80.40
24
150 x 75
6.5
111.60
18
200 x 80
7.5
147.60
12
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
ขนาด
น้ำหนัก
จำนวนเส้น / มัด
3/8″
3.35
50
1/2″
5.97
85
5/8″
9.30
110
3/4″
13.40
40
1″
23.90
45
1.1/4″
37.30
27
1.1/2″
53.70
20