ซีลายน์
น้ำหนัก (kg./10 เส้น)
ความยาว(ม.)
จำนวน (เส้น/มัด)
7.0
4
540
7.5
4
540
8.0
4
540