รมว.คมนาคม ถกเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง

รมว.คมนาคม ถกเข้มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง

“รมต.คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เปิดเผย ถึงข้อเรี […]

Read more