ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 Web Programmer -SK 3 รายละเอียด
2 พนักงานการตลาด - SK 2 รายละเอียด
3 พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - SK 1 รายละเอียด
4 พนักงานจัดซื้อและสโตร์ - SK 1 รายละเอียด
5 พนักงานคลังสินค้า (ขึ้น-ลงสินค้า) -bkk 2 รายละเอียด
6 พนักงานผลิต - SK 5 รายละเอียด
7 หัวหน้าจัดส่ง สาขานครราชสีมา 2 รายละเอียด
8 ช่างเชื่อม - SK 5 รายละเอียด
9 พนักงานการตลาดออนไลน์ 2 รายละเอียด
10 พนักงานบริการลูกค้า-SK 2 รายละเอียด
11 พนักงานขาย จ.สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 1 รายละเอียด
12 พนักงานผลิต (รายเดือน) -SK 2 รายละเอียด
13 ตัวแทนแนะนำสินค้า (สงขลา) 2 รายละเอียด
14 ตัวแทนแนะนำสินค้า(นครสวรรค์) 2 รายละเอียด
15 ตัวแทนแนะนำสินค้า(กรุงเทพฯ) 2 รายละเอียด
16 ตัวแทนแนะนำสินค้า (สุราษฯ) 2 รายละเอียด
17 ตัวแทนแนะนำสินค้า (ปราจีนบุรี) 2 รายละเอียด
18 ตัวแทนแนะนำสินค้า (นครนายก) 2 รายละเอียด
19 ตัวแทนแนะนำสินค้า(พิษณุโลก) 2 รายละเอียด
20 นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (การตลาดออนไลน์) 4 รายละเอียด
21 พนักงานจัดซื้อ 2 รายละเอียด
22 นักศึกษาสหกิจศึกษา (การจัดการอุตสาหกรรม) 2 รายละเอียด
23 PC ลวดเชื่อม 2 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง