ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานย้ายสินค้า สาขาสงขลา 3 รายละเอียด
2 หัวหน้าไลน์ผลิต จ.สงขลา 1 รายละเอียด
3 พนักงานคลังสินค้า (ขึ้น-ลงสินค้า) - กรุงเทพฯ 2 รายละเอียด
4 พนักงานผลิต (จ.สงขลา) 5 รายละเอียด
5 พนักงานธุรการ (บจก.เมกก้า - นครราชสีมา) 2 รายละเอียด
6 หัวหน้าจัดส่ง สาขานครราชสีมา 2 รายละเอียด
7 พนักงานขาย (CS ประจำสำนักงาน) 2 รายละเอียด
8 พนักงานขาย จ.ร้อยเอ็ด / มุกดาหาร / นครพนม 1 รายละเอียด
9 พนักงานขาย จ.นครราชสีมา 1 รายละเอียด
10 พนักงานผลิต (รายเดือน) จ.สงขลา 2 รายละเอียด
11 ตัวแทนแนะนำสินค้า สาขาสงขลา 2 รายละเอียด
12 ตัวแทนแนะนำสินค้า(นครสวรรค์) 2 รายละเอียด
13 ตัวแทนแนะนำสินค้า(กรุงเทพฯ) 2 รายละเอียด
14 ตัวแทนแนะนำสินค้า (สุราษฯ) 2 รายละเอียด
15 ตัวแทนแนะนำสินค้า (ปราจีนบุรี) 2 รายละเอียด
16 ตัวแทนแนะนำสินค้า (นครนายก) 2 รายละเอียด
17 ตัวแทนแนะนำสินค้า(พิษณุโลก) 2 รายละเอียด
18 นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (การตลาดออนไลน์) 4 รายละเอียด
19 นักศึกษาสหกิจศึกษา (การจัดการอุตสาหกรรม) 2 รายละเอียด
20 พนักงานขาย (PC) ลวดเชื่อม จ.สงขลา 2 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง