ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานขาย ประจำ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2 รายละเอียด
2 พนักงานขาย (กลุ่มโครงการ) ประจำ จ.ภูเก็ต 2 รายละเอียด
3 พนักงานผลิต สำนักงานใหญ่ 1 รายละเอียด
4 พนักงานขาย (กลุ่มร้านค้า) สาขากรุงเทพฯ ประจำ จ.เชียงใหม่ 2 รายละเอียด
5 พนักงานขาย (กลุ่มร้านค้า) สาขานครราชสีมา 2 รายละเอียด
6 พนักงานตัวท่อ (คัดแยกสินค้า) สำนักงานใหญ่ 9 รายละเอียด
7 หัวหน้าจัดส่ง_เมกก้า สาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 1 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง