ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 Web Programmer -SK 2 รายละเอียด
2 พนักงานย้ายสินค้า - sk 3 รายละเอียด
3 ช่างซ่อมบำรุง 3 รายละเอียด
4 พนักงานผลิต - SK 5 รายละเอียด
5 ช่างเชื่อม - SK 5 รายละเอียด
6 พนักงานบริการลูกค้า-SK 1 รายละเอียด
7 พนักงานขาย จ.ระยอง 2 รายละเอียด
8 พนักงานขาย จ.สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่า่งทอง 5 รายละเอียด
9 ช่างไฟฟ้า- SK 3 รายละเอียด
10 ช่างเชื่อมประกอบ - SK 2 รายละเอียด
11 วิศวกรไฟฟ้า-SK 3 รายละเอียด
12 พนักงานขาย จ.ภูเก็ต/จ.พังงา 2 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง