ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 Web Programmer (สำนักงานใหญ่) 2 รายละเอียด
2 พนักงานขาย จ.สงขลา 2 รายละเอียด
3 พนักงานย้ายสินค้า สำนักงานใหญ่ 3 รายละเอียด
4 พนักงานขาย สาขากรุงเทพฯ (ประจำเชียงใหม่) 2 รายละเอียด
5 พนักงานบริการลูกค้า สาขากรุงเทพฯ 2 รายละเอียด
6 พนักงานผลิต (สำนักงานใหญ่) 11 รายละเอียด
7 หัวหน้าจัดส่ง_เมกก้า สาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 1 รายละเอียด
8 ช่างเชื่อม (พนักงานผลิต-รายเดือน) 5 รายละเอียด
9 พนักงานขาย จ.บุรีรัมย์ 5 รายละเอียด
10 พนักงานขาย จ.สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่า่งทอง 5 รายละเอียด
11 วิศวกรไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
12 พนักงานขาย จ.ภูเก็ต/จ.พังงา สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง