ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานขาย สาขานครราชสีมา 2 รายละเอียด
2 วิศวกรไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
3 พนักงานคลังสินค้า (ขึ้น-ลงสินค้า) สาขากรุงเทพ 2 รายละเอียด
4 พนักงานผลิต (สำนักงานใหญ่) 5 รายละเอียด
5 หัวหน้าจัดส่ง_เมกก้า สาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 1 รายละเอียด
6 พนักงานผลิต(รายเดือน) สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
7 พนักงานการตลาด(ออนไลน์) สำนักงานใหญ่ 1 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง