ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานการตลาด สาขาสงขลา 1 รายละเอียด
2 พนักงานคลังสินค้า (ขึ้น-ลงสินค้า) - กรุงเทพฯ 2 รายละเอียด
3 พนักงานผลิต-รายวัน (จ.สงขลา) 5 รายละเอียด
4 พนักงานบริการลูกค้าและธุรการจัดส่ง-เมกก้า สาขาสงขลา 1 รายละเอียด
5 หัวหน้าจัดส่ง สาขานครราชสีมา 2 รายละเอียด
6 ช่างไฟฟ้า- SK 1 รายละเอียด
7 พนักงานผลิต (รายเดือน) จ.สงขลา 3 รายละเอียด
8 นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (การตลาดออนไลน์) 4 รายละเอียด
9 นักศึกษาสหกิจศึกษา (การจัดการอุตสาหกรรม) 2 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง