ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 Web Programmer (สำนักงานใหญ่) 3 รายละเอียด
2 พนักงานขาย จ.นครศรีธรรมราช 2 รายละเอียด
3 พนักงานขาย ประจำ จ.ภูเก็ต 2 รายละเอียด
4 วิศวกรไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
5 พนักงานผลิต (สำนักงานใหญ่) 5 รายละเอียด
6 หัวหน้าจัดส่ง_เมกก้า สาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 1 รายละเอียด
7 พนักงานผลิต(รายเดือน) สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
8 พนักงานขาย จ.บุรีรัมย์ 5 รายละเอียด
9 พนักงานขาย จ.สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่า่งทอง 5 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง