ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานพัฒนาระบบ (สำนักงานใหญ่) 2 รายละเอียด
2 พนักงานการตลาด (ออนไลน์) สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
3 พนักงานขึ้นสินค้า (สำนักงานใหญ่) 2 รายละเอียด
4 พนักงานบริการลูกค้า สาขากรุงเทพฯ 2 รายละเอียด
5 พนักงานขาย (กลุ่มร้านค้า) ประจำ จ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ 2 รายละเอียด
6 พนักงานขับรถสิบล้อ 1 รายละเอียด
7 พนักงานผลิต (สำนักงานใหญ่) 5 รายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Designer) สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง