ตำแหน่งงานว่าง

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานขาย สาขานครราชสีมา 3 รายละเอียด
2 พนักงานขึ้นสินค้า (สำนักงานใหญ่) 2 รายละเอียด
3 พนักงานวางแผนผลิต สำนักงานใหญ่ 2 รายละเอียด
4 พนักงานผลิต (สำนักงานใหญ่) 5 รายละเอียด
5 พนักงานการตลาด(ออนไลน์) สำนักงานใหญ่ 1 รายละเอียด

สวัสดิการ

  • รถรับส่งพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามตำแหน่ง