คณะนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานใหญ่

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 คณะนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานใหญ่

Read more
เหล็กจีนถล่มโลกผู้ประกอบการไทยหลังพิงฝา

เหล็กจีนถล่มโลกผู้ประกอบการไทยหลังพิงฝา

ต้องลุ้นกันเป็นระยะสำหรับราคาเหล็กชนิดต่างๆในตลาดโลก เพราะการเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้จีนมีบทบาทนำ ในฐานะผู้เล่นรายใหญ่ของโลกที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ด้วยความได้เปรียบในแง่ขนาดกำลังผลิตเต็มเพดานที่ 1.10 พันล้านตันต่อปี แต่ปัจจุบันผลิตได้จริง 800.52 ล้านตันต่อปีถือว่ามากสุดเมื่อเทียบกับกำลังผลิตเหล็กใน ญี่ปุ่น อินเดีย และอเมริกา อีกทั้งเวลานี้จีนเผชิญปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ยิ่งส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศของจีนลดลง ทำให้มีปริมาณเหล็กส่วนเกินจากจีนยิ่งไหลสู่ตลาดโลกมากขึ้น ส่งผลต่อราคาเหล็กที่ผันผวนไปในทิศทางดิ่งลงต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ระบุว่า สถิติปี 2558 จีนมีกำลังผลิตเหล็กจริงจำนวน 800.52 ล้านตันต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กในจีนมีราว 748.96 ล้านตันต่อปี ทำให้มีเหล็กส่วนเกินอยู่ที่ 51.56 ล้านตันต่อปี และเมื่อรวมกับสต๊อกเก่าของจีนอีกราว 58.04 ล้านตัน จึงมีเหล็กส่วนเกินรวมทั้งสิ้นจำนวน 109.6 ล้านตันต่อปี ที่ต้องเร่งระบายออกสู่ตลาดโลก โดยการทุ่มตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ในราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศตัวเอง โดยได้รับการอุด หนุนจากรัฐบาลจีน อาทิ ค่าพลังงาน เงินปันผลไม่ต้องส่งคืนรัฐ การอุดหนุนจัดหาเงินกู้ และได้รับเงินคืนจากรัฐบาลเฉลี่ยตั้งแต่ 17-30% ของมูลค่าสินค้าเหล็กที่มีการส่งออกโดยผู้ประกอบการจีน   ระบายเหล็กสู่ตลาดโลก จากปริมาณเหล็ก 109.6 ล้านตัน ต้องเร่งระบายไปสู่ตลาดโลก […]

Read more